Minifitt mérés

Kondicionális képességek mérése

A minél tudatosabb és célzott fejlesztőmunka érdekében nem árt, ha az óvodapedagógus tisztában van azzal, hogy a rábízott gyermekek testi képességei milyen szinten, milyen állapotban vannak.
Célszerű, ha ezeket a képességeket a nagycsoportos korosztálynál méri fel, mégpedig év elején (szeptember-október hónapban), mivel ekkor még szinte egy teljes év áll rendelkezésre a korrigálásra.
A mérés eredményei olyan információt jelentenek a pedagógusnak, melynek segítségével a csoportátlagtól nagyon nagy eltérést mutató gyermekekre felfigyelhet, észreveheti a hibákat, illetve egyértelmű jelzést kap arról, ha a csoport valamilyen területen lemaradást mutat.
Ennek alapján tudatosabban tervezheti a testnevelés foglalkozások anyagát.

Az eredmények nem publikusak! Nem jó, ha a szülők ezzel hasonlítgatnák egymáshoz csemetéiket. A gyermekek közt igen nagy eltérések lehetnek, akár egy két hónapos születési, illetve az örökletes tulajdonságok miatt is.

Mesébe ágyazott felmérés

Célszerű, ha egy mese keretébe foglaljuk bele a mérendő gyakorlatokat. A gyerekeknek 7 próbát kell kiállnia, hogy megfeleljenek a mesében kitalált feladatnak.

Íme néhány mesepélda a mérés keretéhez:

1. Hófehérke kis barátait, a Törpéket a gonosz Királynő elraboltatta, és hét városnak hét tömlöcébe záratta őket. Az egyes próbák teljesítésével egy-egy tömlöcnek a kulcsát lehet megszerezni, amivel ki lehet szabadítani a törpéket.

2. Bergengócia királyának szépséges lánya nagyon beteg. Betegségére nincs más orvosság, csak a Hétszínvirág, melynek minden szirma más-más színű. A próbák teljesítésével egy-egy szirmot lehet megszerezni, és a végén a hét szirmot összerakva életre kel a Hétszínvirág, aminek illata meggyógyítja a királylányt.
3. Egy félelmetes hétfejű sárkány elrabolta a királylányt, és elvitte a világ végére, Sárkányországba. Kiszabadítani csak úgy lehet, ha egy vitéz mind a hét fejét levágja a sárkánynak. Ehhez azonban meg kell küzdeni vele. Egy-egy próba teljesítésével egy-egy feje hull porba a sárkánynak.

4. A szomszéd ország királya kihirdette, hogy szépséges leányát férjhez adja. Hét próbát kell kiállnia annak, aki el szeretné nyerni a királylány kezét és a fele királyságot. (pl. fiúknak).

5. Egy gonosz boszorkány hollóvá varázsolta a világhíres királyfit, és bezárta várának legbelső, hetedik szobájába. Csak az tudja megtörni a varázslatot és kiszabadítani a királyfit, aki teljesíti mind a hét próbát a hét kulcs megszerzéséhez. (pl. lányoknak).

6. Szegény kis Katicabogár hét pöttyét megirigyelte a Cserebogár, és elrabolta tőle. A próbák teljesítésével sikerülhet visszavenni és visszaadni a pöttyöket jogos tulajdonosuknak. Egy-egy próbával egy-egy pötty kerül vissza a Katicabogár szárnyára.
7. A király versenyt hirdetett a Láthatatlanná Tévő Palást elnyerésére. Az kaphatja meg a díjat, aki teljesíti a verseny hét próbáját.

8. Egy Tolvaj Varázsló ellopta az égről a Szivárványt, így teljesen eltűntek a színek a Világból. A próbák teljesítésével lehet a szivárvány hét színét visszaszerezni, és újra színpompába öltöztetni a Világot.

9. Sárkány él a hegyekben. Próbákat kell kiállnia annak, aki találkozni szeretne vele, hogy kívánságait elétárhassa.

10. Tolvajok rabolták ki a királyt. Nem mehet a rablók után csak az, aki próbákat áll ki a király előtt.

11. Egy Varázsló hatalmában tart egy szeretett személyt. Egy gyűrűvel lehet megtörni a hatalmát. A gyűrű megszerzéséhez próbákat kell teljesíteni.

12. A Gonosz Várúr visszatért és a Király embereket keres, akik szembeszállhatnának vele. Próbák az alapfeltételek, amivel a Király seregébe kerülhetnek.

13. Lovagi tornán kell a fiataloknak a rátermettségüket bizonyítaniuk.

14. Labirintusból kell kikeveredni. Akadályokat kell teljesíteni, amivel tovább lehet jutni.

15. Egy gonosz boszorkányt kell legyőzni, aki 7 akadályt gördített eléjük. Ha az akadályokat sikeresen veszik, akkor kitüntetést kapnak (7 próbás herceg /hercegnő).
A meseötleteket a végtelenségig lehetne sorolni. A sajátos mesei kifejezésekkel folyamatosan fenn lehet tartani a mese illúzióját, s a gyermek mindvégig a mese világában érezheti magát, nem veszíti el motivációját.

A mesék és a próbák teljesítése maga után von még egy-két feladatot az óvónő számára, de ez akár segíthet is egy másik foglalkozás tartalmának megalkotásában, színesítésében.
Együtt készíthetjük el a gyerekekkel például a méréshez használt eszközöket, melyek igazodnak a mese tartalmához (vizuális foglalkozás).
Megteremthetjük a hangulatot a történethez kapcsolható dalokkal, játékokkal, mondókákkal, versikékkel vagy éppen az eredeti történet elmesélésével (irodalom, ének foglalkozás).
Megtölthetjük matematikai tartalmakkal is, például: ki lépett le a pallóról többször, kevesebbszer, ugyanannyiszor? Melyik kezed volt gyorsabb? Ki ugrott a legtávolabb? Mennyi kellett volna még a felülésből Zsófinak, hogy ugyanannyi legyen, mint Zsuzsinak? Lehet az eredmények alapján összehasonlításokat végezni, sorbarendezni stb.(matematika).
A méréseket végezhetjük úgy, hogy kisebb csoportokat alkotva a gyerekekből próbánként mérünk meg mindenkit.
Az is megoldható, hogy a mindennapos testnevelések alkalmával, vagyis minden nap egy-egy (esetleg két-két) mérést végzünk el mindenkivel.

A próbák:

1. Próba: Egyensúly
A vizsgált tényező: Egyensúlyérzék (statikus egyensúly mérése)
Feladat: Egy lábon a tornapad merevítő gerendáján, hosszanti irányban állva, egyensúlyozás, 30” –ig.
Eszköz: Tornapad, stopperóra.
Utasítás: Állj fel a gerendára azzal a lábbal, amelyiket választod, a másik lábadat pedig hajlítsd be, és fogd meg a lábfejedet az azonos oldali kezeddel. Próbáld megtartani az egyensúlyod, addig ameddig nem szólok (30mp). Vigyázz, ha 10-szer leesel, elveszíted a próbát. Akkor vagy ügyes, ha minél kevesebbszer esel le. Ha leestél, gyorsan állj vissza, segítek!

Pontozás: A leesések számát számoljuk. A próbák után található az értékelő táblázat.

2. Próba: Kéz gyorsaság

A vizsgált tényező: A végtag mozgás gyorsasága (mozdulat gyorsaság).
Feladat: Két lap (sablon) megérintése 20-szor idővel mérve. A gyakorlatot először egyik, majd másik kézzel is elvégeztetjük. A jobbik eredményt értékeljük. Könnyebb számolni, ha csak az egyik oldalt számoljuk 10-szer.
Eszköz: Felnőtt asztal. Stopper. Az asztal szélén, 3 db 10 cm átmérőjű lap, szélüktől 10 cm-re rögzítve egymástól. A két szélső lap a próbának megfelelően választott ábrával. A középső lap az ellentétes tenyér részére, esetleg tenyér formájú.
Utasítás: Állj szembe az asztallal! Tedd az ügyesebbik kezed az ábrára! A másik tenyered a tenyér formára! Ez a kezed maradjon itt! Az ügyesebbik kezeddel

gyorsan üss felváltva az egyik ábrára, utána a másikra! Addig csináld, amíg nem mondom hogy állj! Olyan gyorsan csináld, ahogy csak tudod!

Pontozás: A húsz érintés idejét mérjük. A táblázatban kikeressük a pontértéket.

Pontozás: A húsz érintés idejét mérjük. A táblázatban kikeressük a pontértéket.

3.Próba: Hajlékonyság vizsgálat

A vizsgált tényező: A test hátsó részén lévő izmok nyújthatóságának vizsgálata.
Feladat: Nyújtott ülésben, törzshajlítással előre a lehető legtávolabbra nyúlás, az ujjakkal. A talpat a pad merevítő gerendájának kell támasztani.
Eszközök: Tornapad. Állatfigura (a mesének megfelelő). Számegyenessel ellátott kartonlap, aminek nulla pontja a pad alsó merevítő lapjával egybe esik.
Utasítás: Ülj le nyújtott térdekkel a paddal szemben, és támaszd a talpad a pad alsó gerendájának. Hajolj előre, és ujjaiddal lassan told a lapon előre az állatkát, amennyire csak tudod.

Pontozás: A számegyenesen a legtávolabbra nyúlás értékét vesszük. A táblázatban kikeressük a pontértéket.

4.Próba: Helyből távolugrás

A vizsgált tényező: lábizmok gyorsereje
Feladat: Szélesedő árok átugrása, helyből.
Eszköz: Két kb. 30° os szöget bezáró egyenes a talajon, szerencsésebb talajszőnyegen. Centiméter.
Utasítás: Ugord át az árkot! Melyik az a legszélesebb része az ároknak, amit még át tudsz ugrani? Bejelölünk egy minimum szintet 50 cm-nél.

Pontozás: A mért legnagyobb távolsághoz, a táblázatban kikeressük a pontértéket.

5.Próba: Felülés

A vizsgált tényező: Hasizom ereje
Feladat: Hanyattfekvés talptámasszal. Fülfogás. 20 mp. alatt hány felülésre képes a gyermek, úgy hogy a könyökével a térdét érinti meg. A lábfejeket rögzítjük (pad, bordásfal, társ, óvónő).
Eszközök: stopper
Utasítás: Ülj le! Hajlítsd be a térded! Fogd meg a füled. Feküdj le hanyattfekvésbe! Most ülj fel, és érintsd meg a könyököddel a térdedet! A füled ne engedd el! Megnézem, hányszor tudod megérinteni a térdedet egymás után folyamatosan. Gyorsan csináld! Szólok, mikor elég!

Pontozás: A felülések számához tartozó pontértéket kikeressük a táblázatból.

6.Próba: Pillangó próba

A vizsgált tényező: Hátizom ereje.
Feladat: Hasonfekvésben fülfogás. 20 másodperc alatt hányszor képes a gyermek megemelni a törzsét, és könyökét összeérinteni maga előtt?
Eszközök: Stopperóra.
Utasítás: Feküdj le hasra. Fogd meg a füled, és gyakorlat közben ne engedd el! Emeld meg a törzsed, és a két könyöködet érintsd össze. Most feküdj vissza! Hányszor tudod megcsinálni? Szólok, meddig van időd!

Pontozás: A könyök érintések számához tartozó pontértékeket kikeressük a táblázatból.

7.Próba: 4x4m ingafutás

A vizsgált tényező: Futási sebesség.
Feladat: Két 4m-re lévő vonal közt futás négyszer, minden alkalommal a vonalak átlépésével. Az egyik vonal elé áll a gyermek. A másik vonal mögé teszünk két plüss állatkát (babzsákot). Az első átfutás után felveszi a gyermek az egyik plüssállatkát (babzsákot), majd áthozza az induló vonal mögé. Visszafut a másik állatkáért (babzsákért), és azt is átszállítja.
Utasítás: Állj a vonal elé! Fuss át az egyik állatkáért, és hozd át. Aztán gyorsan fuss vissza a másikért, és azt is hozd át! Megnézem, milyen gyorsan leszel kész a feladattal.

Pontozás: A kapott másodpercekhez tartozó pontértékeket a táblázatban kikeressük.

Értékelés
A kiértékelés első lépése a mért eredmények pontértékekké való átváltása.

A gyermekek adatainak rögzítése:

Név élet-kor 1.Egyensúly(lelépés) 2.Kézérintés(mp) 3.Hajlékony-ság (cm) 4.Helyből távolugrás 5.Felülés(db) 6.Könyök-érintés (db) 7.4×4 m futás (mp)
A 6;5 0 6.75 +3 120 8 20 8.65
B

Az értékelő táblázat elkészítésénél figyelembe vettem, hogy a fiúk izmai már nagy csoportos korukra a férfiak sajátosságait viselik. Így az izületek már kötöttebbek, de erősebbek is! A nemek közti eltéréseknek, az előrehajlításnál (lányok javára), a helyből távolugrásnál, a has és hátizom mérésnél (fiúk javára) van jelentősége.

Értékelő táblázat:

7 pont 6 pont 5 pont 4 pont 3 pont 2 pont 1 pont 0 pont
1. próba Egyensúly 0-1 2 3 4 5 6 7-8 9-től
2. próba
Kéz  gyorsaság
7 mp 8 mp 9 mp 10 mp 11 felett
3. próba
Hajlékonyság
Lány:+7
Fiúk:+5
L.:+5
F.:  0
L.:  0
F.: -2
L.: -2
F.: -3
L.: -4
F.: -4
L.: -6
F.: -6
L.: -7
F.: -7
 -8 -tól
4. próba Helyből távolugrás F:115
L.:105
F.:110
L.:100
F.:100
L.:90
F.:90
L.:80
F.:80
L.:70
F.:70
L.:60
F.:60
L.:70
60 alatt
5. próba Felülés L.:13
F.:15
L.:11
F.:13
L.:9
F.:10
L.:7
F.:8
L.:5
F.:5
3 2 1
6. próba Pillangó próba L.:16
F.:20
L.:14
F.:16
L.:11
F.:13
L.:9
F.:10
7 5 4 4 alatt
7. próba 4x4m 8” 9” 10” 11” 12” 13” 14” 14”nél több

A pontértékek egyértelmű, áttekinthető, bárki számára érthető, és nem utolsó sorban a mesejelleghez illeszkedő megjelenítésígy néz ki. A sárkány nyakának kisatírozása az elért pontok alapján történik majd. Ahol fehér folt marad, ott szükséges a fokozottabb fejlesztés.

Egy példa, ahogy egy kolleganőtök elvégezte a mérést:
A minap levelet hozott egy galamb.
Ezt a levelet egy Királyfi írta, aki egy gonosz Varázsló fogságában él az Üveghegy tetején álló várban, annak is a hetedik tornyában.
A Varázsló hollóvá változtatta, és kalitkába zárta őt. Csak egy bátor és ügyes Hercegnő tudja a Varázsló erejét megtörni, és megmenteni a Királyfit a fogságból, ha teljesíti azt a hét próbát, amivel a toronyba vezető ajtó kulcsát megszerezheti.
Azt kéri a levélben a Királyfi, hogy segítsen neki kiszabadulni egy bátor Hercegnő, akit végül hálából feleségül is fog venni.
Ki lenne az a bátor Hercegnő?
A várhoz egy sebes sodrású folyón át vezet az út. A folyó felett nincs híd, csak egy keskeny pallón (-szókincsbővítés!) lehet átkelni. Ahhoz, hogy át tudj menni a pallón, megnézzük, hogy meg tudsz-e állni rajta egy lábon egy kis ideig!? – ld. az egyensúly-próba leírása.
Lehet, hogy meg kell küzdeni a Varázslóval. Ehhez jó gyors kezekre van szükség. – ld. a kézgyorsaság-próba leírása.
A mesének megfelelően az egyik körlapra egy aranykulcsot, a másikra a királyfi koronáját festettem.
A Varázsló várát egy óriás, vad kutya őrzi. Úgy tudod legyőzni ha elég hajlékony vagy, hogy ki tudj térni a támadása elől. – ld. hajlékonyság-próba leírása.
Ehhez egy centiméterenkénti beosztású (-20-tól +20 cm-ig) mércét készítettem, melynek negatív mezejét pirosra, pozitív mezejét zöld színre festettem, „0” pontját a pad alsó merevítő gerendájával egybeesve ragasztottam fel. Ezen kellett azt az általam dobozkára felrögzített kutyafigurát előretolni, amelyik az óriás, vad őrzőkutyát jelképezte.
A várat vizesárok veszi körül. Lássuk, át bírod-e ugrani? – ld. helyből
távolugrás próbájának leírása.
A „vizesárok” papírcsíkok összeragasztásával készült, középső csoportosaim nagy buzgalommal kenték a festőhengerekkel kék színűre. Ezután vágtam a megfelelő méretűre és formájúra. Egyes sávjai 10 cm-enként növekedve egyre nagyobb távolság átugrására késztetnek (ld. a képen).
Akkor tudod legyőzni a Varázslót, ha elég izmos vagy! Nézzük, milyen erős a hasizmod, milyen erős a hátad? – ld. a felülés és a pillangó próba leírása.
A Királyfinak van két kedves macskája, akiket szintén bezárt a várba a Varázsló. Azokat is meg kell menteni, de csak az tudja ezt megtenni, aki elég gyorsan ki tudja hozni a várból őket. – ld. 4×4 m ingafutás leírása.
Ehhez két plüssállat-figurát választottam.
A próbák teljesítésével sikerült kiszabadítani a Királyfit, és megtörni a Varázsló hatalmát.
–„Remélem, meghívtok a hétországra szóló lakodalmatokba!”

Sok sok óvónéni munkáját kell most megköszönnöm! Nagyon sokan vettek részt a feladatok tesztelésében, küldték adataikat, mese ötleteket adtak, fényképeket, rajzokat készítettek! Köszönöm ezúton is.

Reklámok
%d blogger ezt kedveli: